Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Gantry Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Cổng trục đẩy tay 5 Tấn

 Cổng trục đẩy tay 5Tx5m phục vụ trong xưởng chế tạo khuôn mẫu Trung tâm đào tạo nghề Sơn Tây.

Địa điểm lắp đặt: TX Sơn Tây - TP Hà Nội

 
174