Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Gantry Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Cổng trục dầm đơn 5 Tấn

 Cổng trục dầm đơn 5Tx12.5m lắp đặt tại xưởng sản xuất cọc bê tông cốt thép Công ty Phú Bình.

Địa điểm lắp đặt: Hoàng Mai - Hà Nội

 
148