Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Gantry Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Cổng trục dầm đôi 15 Tấn công xôn

 Cổng trục dầm đôi 15Tx(4+16+4)m lắp đặt tại xưởng sản xuất các sản phẩm đá Granite Công ty An Bình.

Địa điểm lắp đặt: Huyện Phú Giáo - Bình Dương

 
513