Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Gantry Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Tập đoàn xây dựng Cường Hà

 Thông tin dự án:

- Chủ đầu tư: Tập đoàng Xây dựng Cường Hà

- Địa điểm lắp đặt: Nghi Sơn - Thanh Hóa

- Loại thiết bị: Cổng trục dầm đôi

- Tải trọng: 25 Tấn

- Khẩu độ: 25m

- Năm hoàn thành: 2012

 
148