Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Mono ray 3 Tấn

 Mono ray 3Tx18m cung cấp lắp đặt cho dây chuyền sản xuất thiết bị điện Công ty Hawee cơ điện.

Địa điểm lắp đặt: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

 
182