Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Cầu trục dầm đơn 5 Tấn

 Cầu trục dầm đơn 5Tx29m lắp đặt trong nhà máy sản xuất bê tông Amaccao

Địa điểm lắp đặt: TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

 
174