Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Cầu trục dầm đơn 10 Tấn

 Cầu trục dầm đơn 10Tx15m lắp đặt tại trạm GIS nhà máy thủy điện Công trình thủy điện Bản Chát

Địa điểm lắp đặt: Bản Chát - Lai Châu

 
169