Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Cranes   
Ngày 3, tháng 10 năm 2015
Cầu trục dầm đôi 5 Tấn

 Cầu trục dầm đôi 5Tx23m và hệ dầm chạy dọc nhà xưởng lắp đặt tại nhà xưởng sản xuất phụ tùng xe máy Công ty Cosmos.

Địa điểm lắp đặt: KCN Thụy Vân - Phú Thọ

 
176