Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Home    Projects    Cranes   
Ngày 2, tháng 10 năm 2015
Cầu trục dầm đôi 25 Tấn + 25 Tấn

Cầu trục dầm đôi (25T+25T)x17.5m lắp đặt tại nhà trục mỏ than ngầm Công ty than Hà Lầm

Địa điểm lắp đặt: Hạ Long - Quảng Ninh

 

Cầu trục dầm đôi (25T+25T)x17.5m lắp đặt tại nhà trục mỏ than ngầm Công ty than Hà Lầm
Địa điểm lắp đặt: Hạ Long - Quảng Ninh

 
226