Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Statistic

Online: 1

Views: 603,528

Home    Products    Gantry Cranes   
Ngày 17, tháng 9 năm 2015
Cầu trục chân dê
- Tải trọng nâng : Từ 5Tấn - 100Tấn
- Khẩu độ : Từ 2m - 15m
- Hành trình móc : Từ 5m - 80m
- Tải trọng nâng  : Từ 5Tấn - 100Tấn
- Khẩu độ            : Từ 2m - 15m
- Hành trình móc : Từ 5m - 80m

 

 

Cầu trục chân dê được sử dụng trong hầu hết các nhà máy thuỷ điện, tại các cửa nhận nước, đập tràn và cửa xả lũ.
 
282