Support Online

ho tro truc tuyen

Sale 1

mobile 024 3640 1906

Hotline: 0912 838 186

Sale 2

mobile 024 3640 1907

Hotline: 0967 908 192

Link website

Statistic

Online: 6

Views: 592,846

Ngày 17, tháng 9 năm 2015
Tời điện 1 pha
- Tải trọng nâng : Từ 0.1Tấn - 1.2Tấn

- Chiều cao nâng: Từ 6m - 20m

- Tải trọng nâng   : Từ 0.1Tấn - 1.2Tấn

- Chiều cao nâng: Từ 6m - 20m

 
137